SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 
 
 
ul. Opolska 7
44-100 Gliwice
32-305-25-80 Biuro
32-334-00-15 Dział techniczny
32-305-25-41 Czynsze
32-305-25-61 Obsługa wspólnot mieszkaniiowych
32-305-25-25 FAX
biuro@smenergetyk.pl

Rys historyczny

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK wiążą się z rokiem 1994, kiedy to ustawa z dnia 12 października 1994r, o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe /Dz.U.Nr 119/094, poz.567/ umożliwiła GZE S.A. przekazanie budynków zakładowych na majątek miast lub gmin, w zależności od ich lokalizacji.

Wtedy to najemcy mieszkań zakładowych Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A. postanowili zawiązać Przyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową.

Z grupy inicjatywnej członków założycieli Spółdzielni powołano Społeczny Zarząd, który opracował Statut Spółdzielni i doprowadził do rejestracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu 10 marca 1995r. – KRS 0000131389

Podstawy prawne działalności

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK została powołana do życia przez Zgromadzenie Założycieli w dniu 14 lutego 1995r.

Spółdzielnia działa na podstawie:
- Prawa spółdzielczego
- Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych
- Statutu Spółdzielni opracowanego na podstawie Uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 13.12.2007 z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania tj. od dnia 29.02.2008

Spółdzielnia:

– posiada nadany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w
Katowicach numer statystyczny tzw. REGON – 272 94 50 50
– uzyskała w Urzędzie Skarbowym , Oddział w Gliwicach numer  
identyfikacji podatkowej NIP 631-11-19-835

Spółdzielnia od 16.04.1997r. zrzeszona jest w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Tarnowskich Górach

Siedziba Spółdzielni mieści się w Gliwicach przy ul. Opolskiej 7. działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Terenem działania Spółdzielni jest województwo Śląskie.

Przedmiot działania Spółdzielni

Przedmiotem działania Spółdzielni jest:

 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w budynku spółdzielczym
 • Wynajem lokali użytkowych i garaży
 • Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółdzielni.
 • Prowadzenie działalności rentowej i inwestycyjnej.

 

Organy Spółdzielni

 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza
  • Przewodniczący           —  Piotr Rafalski
  • Wiceprzewodniczący    —  Kazimierz Sojka
  • Sekretarz                     —  Józef Wrzołek
  • Członek                        —  Eugeniusz Gajewski
  • Członek                        —  Zbigniew Majętny

 

 • Zarząd
  • Prezes Zarządu            —  Adam Korek
   
 
Projekt i wykonanie s@g-IT Przemysław Mazur